1975
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Italy
Market EU

Formulácia: chromdioxid + oxid železitý, dvojvrstvový náter + Posi - Trak backing
Sériové číslo: -

 

1975-78
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in USA
Market USA

Formulácia: chromdioxid + oxid železitý, dvojvrstvový náter + Posi - Trak backing
Sériové číslo (booklet): 34-7003-0882-7

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023