1983-91
link/detail
Hranaté žlté puzdro.
Made in Japan, spolupráca Denon

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 53J17

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022