1978
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -