1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom *
Sériové číslo C90: -

   

 

1990 black
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 230180

 

1993
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C90: 2  180403  1

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019