1988
link/detail
Hranaté puzdro.
foto
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C90: 570260

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo C90: 214072 RAKS

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019