1985
Hranaté puzdro.
Made in Turkey

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 531021