2000 OEM TDK
Made in Thailand

Formulácia: MA ,,Finavinx, Metal Alloy,,
Sériové číslo: ZVBL007M