1996
Hranaté čierne puzdro.
Made in Korea by SKC

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: H71523242