1981
Hranaté puzdro.
Made in Japan by Fuji
Market EU

Formulácia: super jemný oxid železitý, pravdepodobne Pure-Ferrix
Sériové číslo: HG29