1978
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Holland

Market EU

Formulácia: oxid železitý, s kobaltom?
Sériové číslo: VK9

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020