1994
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90a: E03509

C90b: D16509
BARCODE C90: 87 10101 18570 5
MODEL: PHILIPS CD ONE 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, zatiaľ funkčné aj staršie, použité kazety.
V niektorých prípadoch môže dochádzať ku kolabsu spojiva a následnému škrípaniu, alebo lepeniu.

   

 

1994
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in Germany, Dessau
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 1  0649   08095

BARCODE C60: 87 10101 18565 1
MODEL: PHILIPS CD ONE 60

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov.

   

 

1998
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: A05909

BARCODE C90: 87 10101 18570 5
MODEL: PHILIPS CD ONE 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, zatiaľ funkčné aj staršie, použité kazety.
V niektorých prípadoch môže dochádzať ku kolabsu spojiva a následnému škrípaniu, alebo lepeniu.

 

1998
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in EU by Emtec (Tape Made in Germany, Assemled in France)

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 3149121200

BARCODE C90: 87 10101 18570 5
MODEL: PHILIPS CD ONE 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, zatiaľ funkčné aj staršie, použité kazety.

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024