1994
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90a: E03509

C90b: D16509

   

 

1994
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany, Dessau
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 1  0649   08095

   

 

1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: A05909

 

1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU by Emtec

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 3149121200

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020