1994
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Australia (GreenCorp), Assembled in China (Forward)

Formulácia: neznáme, pravý Philips užíval chróm pod značkou PDMagnetics, u nových modelov neviem
Sériové číslo: E475M6