1998 - 2002cca
link/detail
Extraslim puzdro.
Made in China

Market EU
V prípade tejto kazety sa jedná o podvod, neviem či tento dizajn použili v Panasonicu reálne pre audio, ale známy je predovšetkým z VHS. Obal je nekvalitne graficky spracovaný, niektoré značenia, texty a grafika pochádza z poslednej generácie Sony EF. Telo kazety je v dizajne TDK, buďto sa dostali k forme, alebo sa taktiež jedná o podvod.

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020