199x
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 99061804

C90: 20082503

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020