1979-80
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Ireland, Assembled in USA

Market USA/EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 10108P

 

1981-82
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Ireland, Cassette by Magna Germany, Tape USA/Ireland

Market USA/EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022