1987
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in China
Market USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by Saehan
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020