1982
link/detail
Hranaté tmavé puzdro.
Made in USA

Market USA/EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 110934
EAN: -
MODEL: MEMOREX HBII 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

1985
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 351235
EAN C90: 0 71809 04302
MODEL: MEMOREX HBII 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testov, predpoklad podľa ostatných, že páska bude v poriadku

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -
EAN C90: 0 71809 04302
MODEL: MEMOREX HBII 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023