1982
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA/EU

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 110934

 

1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in USA

Market USA

Formulácia: pravdepodobne oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019