1989
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market EU (GB)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN C60: 50 10304 58100 1
MODEL: MEMOREX dBS+ 60

 

1989
link/detail
VintageHifi.sk detail C100
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKM

Market EU (GB)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: K1334792B

EAN C100: 50 10304 58400 2
MODEL: MEMOREX dBS+ 100

 

1991 - 1992
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market EU (GB)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

EAN C90: 50 10304 98200 6
MODEL: MEMOREX dBS+ C90

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023