19xx
link/detail
Hranaté puzdro.
Pravdepodobne Made in China

Market Asia?

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020