Hranaté puzdro.
Pravdepodobne China

Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -