2002
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Made in Turkey by Raks
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 1   250803   2

 

2002
link/detail
Zaoblené slim puzdro.

Made in Korea by Saehan
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 23082003

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019