1995
link/detail
Extra slim puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (UR tape, alebo OEM tape)
Sériové číslo C90: K2356382

 

1998
link/detail
Extra slim puzdro.

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (UR tape, alebo OEM tape)
Sériové číslo C60: K3085383

 

 

2003
link/detail
Extra slim puzdro.

Made in Korea
Market Japan

Formulácia: oxid železitý (UR tape, alebo OEM tape)
Sériové číslo C60: J3037401

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022