198x
link/detail

Hranaté puzdro.
Made in Italy
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (potvrdené - test priesvitnosti)
Sériové číslo: -

Detekcia trieda I normal position

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021