80te roky
Hranaté puzdro.
Made in China, Hong Kong
Market pravdepodobne EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -