1996
link/detail
VintageHifi.sk Recording/Testing C90
Zaoblené slim puzdro.

Made in China by Forward
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 8720B9

EAN C90: T49 01307 28035 4
MODEL: Konica SSR-I 90

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023