1988
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Korea by Saehan
Market EU/Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60j: -

 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022