1990
Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM
Tape pravdepodobne Made in Germany by Basf

Formulácia: ultra jemný oxid železitý
Sériové číslo: 117 151F6