1990
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in China
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

1990
link/detail
Hranaté puzdro.

Made in Switzerland by ICM
Market EU

Formulácia: oxid železitý, Basf/Agfa Tape
Sériové číslo C90: 207 202L9

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2021