1990
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by Saehan
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C30: 2O827
C60: -
C90: 0C703

UPC C30: 0 46838 00324 0, C60: 0 46838 00032 4, C90: 0 46838 00033 1
MODEL: JVC AFI.30, JVC AFI.60, JVC AFI.90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov, staršie dobové kazety, dobre skladované sú plne funkčné

   

 

1992
link/detail
Extraslim puzdro.
Made in China by Forward
Market EU/USA

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 2185A19

UPC C90: 0 46838 00033 1
MODEL: JVC AFI.60, JVC AFI.90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): BAD, okamžité zastavenie po dotknutí magnetickej pásky hláv v akomkoľvek prístroji, totálny kolabs spojiva

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2024