1985-1990cca
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Korea by SKC

Market EU

Formulácia: chromdioxid (SKC CD Tape)/oxid železitý s kobaltom (SKC QX/HX Tape)
Sériové číslo C60: N32065236
C90: N32065239

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019