1999
Hranaté puzdro.
Made in China by SKC

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 42961