-
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -