1976 - 1980
link/detail
Hranaté čierne puzdro

Made in Japan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022