Hranaté čierne puzdro.
Made in China

Market EU (Germany)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020