1994
Zaoblené puzdro.
Made in Korea

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C90: 407191X