1996 - 2001cca
link/detail
VintageHifi.sk detail C120
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Made in Korea by SKM

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: 174660

C120: 174712
EAN C60: 49 37527 30165 4, C120: 49 37527 30168 5
MODEL: SG-60, SG-120

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023