1977
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Czechoslovakia.

Market EU (ČeskoSlovensko)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 
 

 

1980
link/detail
Hranaté čierne puzdro.
Made in Czechoslovakia.

Market EU (ČeskoSlovensko)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 
 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020