198x
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Czechoslovakia
Market EU (ČeskoSlovensko)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 

 

1989-90
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Czechoslovakia
Market EU (ČeskoSlovensko)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

 
 
 

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022