Hranaté puzdro.
Made in ,,Japan,,

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -

Zavádzacia páska v schéme Denon, možno že to aj vyrobil