1978
Hranaté puzdro.
Made in Japan

Formulácia: oxid železitý + oxid železitý s kobaltom, dvojvrstvový náter
Sériové číslo: 11287