1996
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 95060304

 

1998
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan

Market Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 20052704

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2018