-
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Tape Made in Korea by Saehan?, Assembled in Thailand

Market Japan

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: A140803

C90: A070503

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022