2013cca
link/detail
VintageHifi.sk detail C120
Zaoblené slim puzdro.
Made in Korea by Saehan
Market Japan

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: -

EAN C60: 45 49131 12032 5, C120: 45 49131 12034 9
MODEL: AUDIO CASSETTE TAPE 60, AUDIO CASSETTE TAPE 120

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023