198x
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Switzerland by ICM

Market EU

Formulácia: oxid železitý (Agfa, alebo Basf Tape)
Sériové číslo: -

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2019