-
Made in Japan
Dodávaná s rádiomagnetofónom Crown

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -