-
USA Components, Assembled in Mexico

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: -