1998
link/detail
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (Emtec CEII Tape)
Sériové číslo: 1818114100

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020