1996 - 1998
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Tape made in Germany, Assembled in France
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (Basf CEII Tape)
Sériové číslo: 1238132200

EAN C60: 40 09993 13923 6
MODEL: BASF SOUNDII
, 64877 F 2,1
Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): zatiaľ bez testu, predpoklad že je pás v poriadku

 

1998
link/detail
Zaoblené tmavé slim puzdro.
Tape made in Germany, Assembled in France
Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom (Emtec CEII Tape)
Sériové číslo: 1818114100

EAN C90: 40 09993 13926 7
MODEL: BASF Sound II 90

Binder/Tape status (stav pásky a spojiva): OK, počas krátkych testov bez zistených problémov

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2023