1988
link/detail
Hranaté puzdro.
Made in Germany

Market EU

Formulácia: oxid železitý s kobaltom
Sériové číslo: 3247027251

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2020