1994 - 1996
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C54: 0796124200
C74: 1586121300
C90: 2168123200
C100: 2364121100

   
   
   

 

1997
Zaoblené slim puzdro.
Made in EU (Germany)

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 1047141200

 
 

 

1998
Zaoblené slim puzdro.
Made in Germany

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo: 2838122200