1976
link/detail
Special C-Box čierny, Papierový obal.
Made in Germany
Market EU

Formulácia: oxid železitý
Sériové číslo C60: -

 

 

pokračovanie ako ferro super LH

 

back audio/video/data/index

© EZ647 2022